Προϊοντικός κατάλογος για την Βαρανάκης Ο.Ε. | Περιστέρι

Προϊοντικός κατάλογος για την Βαρανάκης Ο.Ε. | Περιστέρι

"A&D Varanakis" lies among the greatest Greek companies of the catering sector. It was founded in 1973 and has been ever since a leader in the Greek market. Today "A&D Varanakis" offers a range of products capable of satisfying the requirements of every branch of the modern catering sector, surrounded by 35 top quality catering manufactures from all over the world. The philosophy, the know–how, the ergonomic and innovating solutions, prove day by day their reliability and places them at the top of your choice!

Εικόνες